Tekeningen "De 7 Provinciën"

87 tot in detail uitgewerkte A0-tekeningen geven een beeld van de reconstructie van De 7 Provinciën.

Inhoudsopgave tekeningen:

(De nummers slaan op de hoofdstukken en pagina's in het boek)

05 BRONNENONDERZOEK.
05-00-01 Wapen op de spiegel van de "Holländische Zweidecker".
05-00-02 Langsdoorsnede, handschets naar Joh. Sturckenburgh.
05-00-03 Buitenaanzicht, idem naar Joh. Sturckenburgh.
10 ORGANISATIE ADMIRALITEITEN.
10-00-01 Relatie, Generaliteiten, Staten en Admiraliteit (schema)
13 DE ADMIRALITEIT TE ROTTERDAM.
13-00-01 's Lands timmerwerf te Rotterdam
13-00-02 Route in 1665 van grote schepen van Rotterdam naar de Noordzee.
13-00-03

Touwpluksters aan het werk.

 

14 ORGANISATIE BOUW VAN HET SCHIP.
14-00-01

Organisatieschema van de bouw van het schip.

 

18 WERKING EN INVLOED VAN DE GILDEN.
18-00-01

Een Zeeman.

 

24 LIJNEN- EN CONSTRUCTIEPLAN.
24-00-01 Buiten langs-, voor- en achteraanzicht.
24-00-02 Lijnen- en spantenplan.
24-00-03

Constructie van het hoofdspant en de afmetingen

van de hoofdverbanddelen.

24-00-04 Constructie details van de pompen.
24-00-04 Detail.
(24-00-05 Langsdoorsnede (constructie van de romp).
(24-00-06 Langsdoorsnede (indeling van de romp).
24-00-07 Constructie details van de romp.
(24-00-10 Aanzicht en constructie van het koebrugdek.
(24-00-11 Aanzicht en constructie van de geschutoverloop.
(24-00-12 Aanzicht en constructie van het verdek.
                99-13
(24-00-13 Aanzicht en constructie van het halfdek.
(24-00-14

Aanzicht en constructie van het bakdek en het frontschot

- z.g. "schild" - van de bak.

(24-00-15 Aanzicht op en constructie van het kampanjedek.
(24-00-16

Aanzicht en constructie van het frontschot en het dek van de

stuurmanshut.

(24-00-17 Aanzicht tegen het schot van de kajuit, binnen.
(24-00-18 Aanzicht tegen het schot van de kajuit, buiten.
(24-00-19

Aanzicht van het schot van de konstabelkamer, van de

geschutoverloop gezien.

(24-00-20

Doorsnede ter plaatse van ordinaat 05 naar de voorsteven

gezien.

(24-00-21

Doorsnede ter plaatse van ordinaat 30 naar de  voorsteven

gezien.

(24-00-22 Doorsnede ter plaatse van ordinaat 17 naar de voorsteven gezien.
(24-13/22

134 Man per kwartier, slapende tussen de dekbalken van het

verdek (no. 71-00-01)

 

 

40 GEREEDSCHAP.
40-00-01 Overzicht gereedschap.
40-00-02 Zagers.
40-00-03 Werfhijskraantje en ander gereedschap, slijpsteen.
40-00-04 Diverse zagen, raamzaag.
40-00-05 Scheepstimmerlieden.
40-00-06

4 Ramen van de Grote Kerk in Edam.

 

55 ROER, HELMSTOK EN KOLDERSTOK.
55-00-01

Samengestelde tekening - achteraanzicht spiegelconstructie,

roer, doorsnede achtersteven met kruitkamer en doorsnede

ordinaat 5b naar het voorschip gezien.

55-00-02 Perspectieftekening van het roerstel.
55-00-03

Schot van de konstabelkamer (buitenkant).

 

60 BEELDWERK.
60-00-01 Beeldwerk en constructie van de spiegel en de zijgalerij.
60-00-01 Idem, halfaf.
                                   99-14
67 BEVESTIGINGSMIDDELEN.
67-00-01

Nagels.

71 BEMANNING.
71-00-01

Overzicht van de slaapplaatsen van de bemanning.

(zie tekening no. 24-00-13 t/m 24-00-22).

71-00-02

Schema, indeling van de wachten der kwartieren.

75 GESCHUT.
75-00-00

Perpectieftekening van de opstelling van het kanon op de

geschutoverloop (36-ponder).

75-00-01 Benamingen van de kanonloop.
(75-00-02 Kanonloop van de 36-ponder.
(75-00-03 Kanonloop van de 24-ponder.
(75-00-04 Kanonloop van de 18-ponder.
(75-00-05 Kanonloop van de 12-ponder.
(75-00-06 Kanonloop van de  6-ponder.
(75-00-07 Kanonloop van de 6-ponder, "klokswijs" gegoten.
(75-00-08 Cachet.
(75-00-09

Constructie "Lugt en spelens" (zie ook tekening no. 75-00-36)

en profiel van een kanon.

75-00-10 Rolpaard van een 36-ponder.
75-00-11 Rolpaard van een 24-ponder.
75-00-16 Perspectieftekening van het rolpaard.
75-00-17 Perspectieftekening van de kanonsloop.
75-00-18

Positie van het te boord staande kanon op het overloopdek

(24-ponder).

75-00-19

Positie van het ïngelopen"kanon op het overloopdek

(24-ponder).

75-00-20 Positie van het "gesjord"kanon (24-ponder).
75-00-21

Diverse soorten munitie met kogelmal.

75-00-22 Doorsnede van het geladen kanon.
75-00-23 Kardoes met kardoeskoker.
75-00-25 Kruitvaatjes.
75-00-26 Samenstelling van de 36-ponder.
75-00-27 Samenstelling van de 24-ponder.
75-00-30 Samenstelling van de  6-ponder.
75-00-31 Samenstelling van de  6-ponder, "kloksgewijs"gegoten.
75-00-32 Posities van het geschut aan boord ten opzichte van de poorten.
75-00-33 Positie van het kanon aan lijzijde, 24-ponder.
                        99-15
75-00-34 Positie van het kanon aan loefzijde, 24-ponder.
75-00-36

Profiel van een kanon, nogmaals te vinden op tekening

75-00-02 t/m 75-00-09.

75-00-37 Cartouche en cachet op de loop.
75-00-39 Hijsoog ("dolfijn") op loop.
75-00-40 Achteraanzicht bodemstuk met druif.
75-00-42 12-Ponder.
75-00-43 18-Ponder.
75-00-44 24- en 36-Ponder.
80 RONDHOUTEN.
80-00-01 Samenstelling van de grote mast, stengen, ra's en marsen.
80-00-02 Samenstelling van de fokkemast, stengen, ra's en marsen.
80-00-03 Samenstelling van de bezaansmast, stengen, ra's en marsen.
80-00-04 Samenstelling van de boegspriet met steng, ra en mars.
80-00-05 Tuigtekening van 't staand want (delen).
80-00-08 Kardeelblok.
95 ANKER.
95-00-01 Constructietekening van het plechtanker.
95-00-02 Plechtanker (aan stuurboordzijde).
95-00-04 Perspectieftekening van het anker.
(95-00-05 Perspectieftekening van de ankerboei, grote uitvoering.
(95-00-06 Perspectieftekening van de ankerboei met ankerreep en ankerreepsteek.
(95-00-07 Bevestiging van de ankerstok.
(95-00-08 Ankerkabel, bevestiging van de ring.
(95-00-09 Merken op het anker.
(95-00-06 t/m 09 Bijna hetzelfde als 05 t/m 09.
95-00-10 Afmetingen van het kluisgat.
95-00-12

Overzichttekening van de overloop met ankerkabels, kabelaring, kaapstander, etc.

95-00-13 Opstelling van de kaapstander.
95-00-14 Constructietekening van de kaapstander.
96 WERKBOOT.
96-00-01 Samenstelling van het lijnenplan en details van de boot.
96-00-02 De werkboot.
96-00-03 Details van de werkboot.
97 VAN DE VELDE.
97-00-01 Spiegel- en zijaanzicht van  "De Zeven Provinciën".  Reproduktie van een tekening van Van de Velde, te vinden in het National Maritime Museum te London, no. 1050.