Voorwoord Freddy H. Blom-Doorn

De Ontmoeting
In de late lente van het jaar 1988 kwamen Otte en ik elkaar voor het eerst tegen in Hoorn voor de aanvang van een receptie.
Ik had al gehoord dat hij schepen bouwde - groot of klein - en hij had al gehoord dat ik van varen hield.

fred.png


Wij waren beiden onze respectievelijke partners kwijt geraakt. En hoewel wij geen van tweeën op zoek waren naar een nieuwe relatie, klikte het geweldig tussen ons! "Soulmates" dus!

Bootjes, bootjes, bootjes; water, water, water.......
Allebei waren we hiermee opgegroeid en vergroeid. Het zat blijkbaar in onze genen! Het zat in ons bloed!
Zijn logische vraag aan mij was dan ook: "We moeten maar eens over bootjes praten?!"
Het werd toen bij ons een gevleugeld woord!

Toen ik hoorde van zijn hobby's - specifiek het door hem in 1980 gestarte 'project De Zeven Provinciën' - en zag waar hij mee bezig was, was ik 'verkocht'. Vanaf dat moment hebben we hier al die jaren samen verder aan gewerkt!

Na verloop van tijd rees bij ons echter de vraag: "Wat moet hier later mee gebeuren?"
Eindeloze gesprekken hebben Otte en ik hierover gevoerd, ook met veel mensen uit de maritieme wereld. De meesten daarvan kennen zijn werk en de conclusie was, dat dit veel omvattende 'levenswerk' niet onder in een bureaula moest verdwijnen.

Maar wat dan?

Na zijn, toch vrij plotselinge overlijden in november 2005 stond ik alleen voor deze bepaald niet gemakkelijke beslissing. WAT NU?!
Samen hebben we hier nooit een antwoord op weten te vinden.
Een boek?....Een website?

Gelukkig hebben Jack en Anje Roelofsma uit Munnekeburen mij met raad en daad terzijde gestaan. Ook zij waren het met mij eens: Otte zijn werk moet voor het publiek toegankelijk worden gemaakt!

Een Boek?

De gedachte was om dit zeer uitgebreide en gedetailleerde werk in boekvorm te doen uitgeven. Maar bij nader inzien waren wij er echter van doordrongen, dat het werk niet compleet was en dat er dan ook vele discussies zouden ontstaan omtrent inhoud, vorm en grootte van het boekwerk.
In dat geval kon het wel vele jaren duren, voordat er een boek in de boekwinkel zou liggen!

Een Website?

Ook niet bepaald eenvoudig! Maar mijn bedoeling is en blijft om het gehele manuscript te publiceren!
De tekst en de tekeningen zijn dermate uniek, dat ik geen restricties wil ( laten ) toepassen.
Bij het uitgeven van een boek heb je het niet voor het zeggen, maar bij het opzetten van een website houd je het initiatief in eigen hand!!

Samen heb ik met Jack en Anje besloten om dit alles wereldkundig te maken via een website.
Wij hebben daarvoor Yvo Brevoort ( mede-eigenaar van het ICT-bedrijf MUZE te Enschede) en Harmke Brevoort-Roelofsma bereid gevonden om dit te verwezenlijken, zodat het manuscript zonder verdere bemoeienis van buitenaf  in zijn geheel openbaar kan worden gemaakt.

Zo bereik je niet alleen een lezerspubliek  'all over the world', maar blijft tevens dit unieke 'levenswerk' bewaard voor volgende generaties!

Bijzonderheden

Als blijk van waardering heb ik de fam. Brevoort het model van de 'Jupiter' ( zie inleiding) geschonken. Het schip staat tentoongesteld in de ontvangstruimte van het ICT-kantoor MUZE te Enschede.

Het nog onvoltooide scheepsmodel 'De Zeven Provinciën' is geschonken aan Jack Roelofsma. Aan de hand van de door Otte vervaardigde  tekeningen bouwt hij er elke dag aan verder!


                                                                                                Freddy H. Blom-Doorn

Purmerend, 26 augustus 2011